Zakladka-lewaIKalendarzNowosciPlytaWifiTelefonZakladka-prawa
"MERKURY"

Profesjonalny, wielofunkcyjny system przeznaczony dla najbardziej wymagających użytkowników prowadzących firmę handlowo - usługowo - produkcyjną. Jest to najbardziej rozbudowany z oferowanych przez nas systemów sprzedaży.


Pobierz DEMO: "MERKURY"

Pod względem funkcjonalnym system składa się z następujących zintegrowanych modułów:

Sprzedaż i magazyn - podstawowy moduł systemu przeznaczony do rejestracji wszystkich operacji magazynowych, zakupu i sprzedaży dokonywanych w firmie. Obejmuje on:

 • prowadzenie kartotek towarów,
 • rejestracja zakupu towaru,
 • wystawianie dokumentów sprzedaży,
 • rejestracja innych dokumentów magazynowych (PZ, WZ, MM, RW, ZW itp.),
 • kartoteka stanów magazynowych,
 • rozliczanie sprzedaży akwizycyjnej,
 • prowadzenie kartoteki opakowań zwrotnych,
 • rezerwacja zamówionego przez odbiorcę towaru,
 • kartoteka do obsługi reklamacji,
 • wystawianie WZ-tek i automatyczne drukowanie na ich podstawie faktur,
 • określenie zależności pomiędzy cenami sprzedaży i przeliczanie ich wg zadanych marż,
 • wprowadzenie dodatkowej jednostki miary i możliwości wyliczania obrotów towarów wg tej jednostki,
 • inwentaryzacja wydruk dokumentów ASN, wycena i rozliczenie inwentaryzacji.

Rozrachunki:

 • prowadzenie kartotek kontrahentów (dostawców i odbiorców),
 • rejestracja faktur i zapłat dla danego kontrahenta,
 • rejestracja i rozliczanie zaliczek od odbiorców,
 • automatyczne kojarzenie (parowanie) faktur z zapłatami,
 • bieżąca kontrola salda zadłużenia odbiorcy,
 • usuwanie dokumentów zbilansowanych (zapłaconych i rozliczonych)
 • wydruk not odsetkowych, wezwań do zapłaty, potwierdzenia salda.

Kasa:

 • rejestracja i drukowanie dokumentów kasowych,
 • automatyczna rejestracja do kasy faktur płaconych gotówką,
 • sporządzanie raportów kasowych,
 • wyświetlanie na żądanie bieżącego stanu kasy.

Wydruki:

 • wydruk rejestru sprzedaży i zakupu VAT,
 • zestawienie sprzedaży wg sposobów zapłaty,
 • zestawienie sprzedaży wg dokumentów i asortymentu za dowolny okres,
 • analiza uzyskanych marż na każdym dokumencie i towarze,
 • zestawienie niezapłaconych faktur dla poszczególnych odbiorców,
 • wydruk stanów magazynowych w cenach zakupu i sprzedaży,
 • cenniki,
 • oferty,
 • zamówienia do dostawców,
 • wydruk sprzedaży akwizycyjnej,
 • przelew dla dowolnego dostawcy,
 • arkusze spisu z natury,
 • wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, uzgodnienie salda.

Statystyka:

 • analiza transakcji z kontrahentami,
 • scalanie danych za dowolny okres (rok, kwartał),
 • analiza sprzedaży i zakupów pod kątem największych obrotów z kontrahentami,
 • analiza danych dotyczących sprzedaży poszczególnych artykułów,
 • graficzny obraz danych w postaci słupków.

Dodatkowe możliwości systemu:

 • możliwość indywidualnego konfigurowania ilości, rodzaju i typów funkcjonujących dokumentów,
 • dane wprowadzone do systemu mogą być przeglądane i drukowane z dowolnego miesiąca,
 • dostosowanie programu do obiegu dokumentów w firmie,
 • sumowanie obrotów z kontrahentami za ubiegły miesiąc na podstawie wprowadzonego kursu EURO, następnie drukowanie raportu obrotów,
 • współpraca z drukarkami fiskalnymi oraz z kasami fiskalnymi,
 • możliwość drukowania metek dla towarów,
 • system haseł, poziomy zabezpieczeń uniemożliwiające dostęp do programu przez niepowołane osoby,
 • możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych, etykieciarką i wagą elektroniczną,
 • stworzenie tablicy stałych zamówień wyrobów dla poszczególnych odbiorców w zależności np. od dnia tygodnia,
 • automatyczne generowanie dokumentów sprzedaży na podstawie zarejestrowanej tablicy,
 • możliwość automatycznego przekazywania danych pomiędzy kilkoma niezależnymi instalacjami programu (np. hurtownia i sklepy),
 • eksport danych do systemu finansowo - księgowego lub księgi przychodów i rozchodów.

Program dla firm, program kadry płace, projekty unijne rozliczenia, program finanse księgowość - Retom
Pobierz DEMO: "MERKURY"