Zakladka-lewaIKalendarzNowosciPlytaWifiTelefonZakladka-prawa
"EUREKA" Finansowo - Księgowy

Profesjonalny system służący do prowadzenia pełnej księgowości, rejestracji, przechowywania i przetwarzania danych zawartych w dokumentach księgowych w oparciu o plan kont, zbudowany odpowiednio do potrzeb firm produkcyjnych, handlowych, usługowych. System jest dostępny w wersji dla pojedynczej firmy i dla biura rachunkowego (do prowadzenia dowolnej ilości firm). System jest zgodny z obowiązującą aktualnie ustawą o rachunkowości.


Pobierz DEMO: "EUREKA" Finansowo - Księgowy

Funkcje systemu:

 • zakładanie i aktualizacja zakładowego planu kont,
 • rejestracja bilansu otwarcia (stanu początkowego przetwarzania danych),
 • księgowanie dokumentów:
  • sprzedaży,
  • zakupu,
  • wyciągów bankowych,
  • raportów kasowych,
  • poleceń księgowania,
  • innych,
 • prowadzenie dziennika księgowań,
 • prowadzenie rejestrów VAT-u (zakupu, sprzedaży, środków trwałych itd.),
 • automatyczne tworzenie noty kosztowej,
 • prowadzenie kartoteki kontrahentów z podziałem na dostawców i odbiorców,
 • prowadzenie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami,
 • automatyczne tworzenie bilansu otwarcia nowego roku.

Dodatkowe możliwości:

 • uzyskiwanie bieżącej informacji o obrotach, stanach i saldach na kontach syntetycznych i analitycznych,
 • bieżąca informacja o stanie należności i zobowiązań (z podziałem na poszczególnych kontrahentów i faktury),
 • formalna i merytoryczna kontrola wprowadzonych dokumentów księgowych,
 • możliwość otwierania miesiąca następnego bez zamykania miesiąca bieżącego (można równocześnie księgować dowody z dwóch różnych miesięcy),
 • możliwość przeglądania danych (zaksięgowanych dokumentów, stanów, obrotów, sald oraz rozrachunków) z dowolnego miesiąca wstecz,
 • możliwość drukowania tabulogramów za dowolny miesiąc,
 • możliwość wprowadzenia korekt w BO,
 • możliwość naliczania odsetek od faktur zapłaconych po terminie,
 • możliwość drukowania różnego rodzaju zestawień i tabulogramów m.in.:
  • zestawienie obrotów, stanów i sald kont syntetycznych i analitycznych
  • bilans obrotów i sald,
  • zestawienie faktur zapłaconych i nie zapłaconych,
  • wydruk noty kosztowej,
  • zestawienie należności i zobowiązań dla wybranego okresu,
  • rejestry sprzedaży i zakupu VAT,
  • zakładowy plan kont,
  • bilans otwarcia kartoteki stanów,
  • dziennik księgowań,
  • narastające zestawienie obrotów z zakresu wybranych miesięcy (np. wydruk obrotów dowolnego konta z całego roku),
 • przelewy bankowe,
 • uzgodnienie salda,
 • noty odsetkowe itp.,
 • możliwość zastosowania systemu zabezpieczeń,
 • wydruk deklaracji podatkowych PIT-5, PIT-5L, VAT-7, VAT-7K, CIT-2, CIT-2/O, VAT-UE, VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UEK.

Zalety systemu:

 • możliwość pracy w sieci komputerowej,
 • możliwość wdrożenia w dowolnym momencie roku kalendarzowego,
 • możliwość automatycznego wprowadzenia danych z systemów sprzedaży.


Moduł wspomagający zarządzanie finansami projektów unijnych.

Moduł ten jest częścią systemu finansowo - księgowego EUREKA. Jest przeznaczony dla firm realizujących projekty finansowane przez Fundusze Unijne.

Moduł ten umożliwia wydruk zestawień zgodnych z wytycznymi i wymaganiami Unii Europejskiej. Sporządzanie z jego użyciem Wniosków o Płatność jest sprawniejsze i prostsze.

BILANSE - analiza FK

System jest wyposażony w generator wydruków umożliwiający definiowanie tabulogramów o dowolnym zakresie informacji bazujących na danych pochodzących z systemu finansowo - księgowego EUREKA.

Standardowo system EUREKA zawiera tabulogramy:

 • BILANS,
 • Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy lub kalkulacyjny).

System umożliwia prowadzenie szerokiej analizy i uzyskiwania danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania firmy.


Program dla firm, program kadry płace, projekty unijne rozliczenia, program finanse księgowość - Retom
Pobierz DEMO: "EUREKA" Finansowo - Księgowy