Zakladka-lewaIKalendarzNowosciPlytaWifiTelefonZakladka-prawa
"FAKTURY"

Prosty, nowoczesny system służący do obsługi sprzedaży w firmie nie prowadzącej magazynu.


Pobierz DEMO: "FAKTURY"

System składa się z następujących modułów:

Sprzedaż:

 • wprowadzanie i drukowanie dokumentów sprzedaży ( faktury VAT, korekty),
 • możliwość poprawy dokumentu w trakcie pracy nad nim, a także po wydrukowaniu,
 • posługiwanie się dowolną ilością cenników sprzedaży,
 • automatyczne modyfikacje cenników,
 • przyporządkowanie kontrahentowi konkretnego cennika lub ustalenie indywidualnego cennika dla kontrahenta,
 • blokowanie sprzedaży terminowej po osiągnięciu limitu zadłużenia.

Rozrachunki:

 • prowadzenie kartotek kontrahentów ( dostawców i odbiorców),
 • rejestracja faktur i zapłat dla danego kontrahenta,
 • rejestracja i rozliczanie zaliczek od odbiorców,
 • automatyczne kojarzenie ( parowanie ) faktur z zapłatami,
 • bieżąca kontrola salda zadłużenia odbiorcy,
 • usuwanie dokumentów zbilansowanych ( zapłaconych i rozliczonych),
 • wezwania do zapłaty, noty odsetkowe.

Kasa:

 • wystawianie dokumentów kasowych ( KP, KW),
 • automatyczna rejestracja faktur płaconych gotówką,
 • przeglądanie i wydruk dokumentów kasowych,
 • sporządzanie i wydruk raportów kasowych,
 • wyświetlanie na żądanie bieżącego stanu kasy.

Wydruki:

 • wydruk rejestru sprzedaży VAT,
 • zestawienie sprzedaży wg. sposobów zapłaty,
 • zestawienie sprzedaży wg. dokumentów i asortymentu za dowolny okres,
 • zestawienie niezapłaconych faktur dla poszczególnych odbiorców,
 • cenniki, oferty,
 • wezwanie do zapłaty uzgodnienie salda, noty odsetkowe,
 • wydruk przelewów bankowych.

Program dla firm, program kadry płace, projekty unijne rozliczenia, program finanse księgowość - Retom
Pobierz DEMO: "FAKTURY"