Zakladka-lewaIKalendarzNowosciPlytaWifiTelefonZakladka-prawa
"APOLLO" Kadry i Płace

Sparametryzowany system zapewniający kompleksową obsługę w zakresie ewidencji danych osobowych oraz rachuby płac. Ułatwia rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Usprawnia również wymianę informacji wewnątrz przedsiębiorstwa. Program jest dostępny w wersji dla pojedynczej firmy i dla biura rachunkowego.


Pobierz DEMO: "APOLLO" Kadry i Płace

Funkcje systemu:

 • utrzymywanie i aktualizacja kartoteki pracowników
 • rozliczanie czasu pracy,
 • obliczanie wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, umów zleceń, wynagrodzeń za czas choroby, urlopu, zasiłków ZUS i wydruk listy płac,
 • przygotowanie przelewów wynagrodzeń (ROR-y), możliwość elektronicznego przekazywania danych do banku,
 • drukowanie wszelkich dokumentów płacowych oraz dokumentów związanych z zatrudnieniem, jak umowy, zaświadczenia, itp..,
 • rozliczanie podatku dochodowego, utrzymywanie kartoteki podatkowej, wydruk deklaracji PIT-4, PIT-8B, PIT-8A, PIT-11, PIT-40
 • naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, drukowanie raportów ZUS: ZUA, ZWUA, RMUA, RCA/RNA, RZA, DRA na oryginalnych formularzach, w tym DRA dla właścicieli i osób współpracujących,
 • eksport danych do Programu Płatnika,
 • moduł PFRON, połąćzenie z programem SOD Offline.

Dodatkowe możliwości systemu:

 • możliwość określenia przez użytkownika dowolnej ilości składników płacowych i zapisania własnych algorytmów naliczania,
 • możliwość ustalania formatu i zawartości listy płac,
 • możliwość zdefiniowania dowolnej liczby zestawień (płacowych, z kartoteki pracowniczej) - generator wydruków,
 • kontrola limitów nieobecności,
 • rozliczanie akordu i automatyczne przepisywanie naliczonych wielkości z systemu "AKORD",
 • możliwość prowadzenia kasy zapomogowo - pożyczkowej,
 • możliwość dokonywania zmian wszystkich elementów systemu płacowego w czasie eksploatacji programu.

Zalety systemu:

 • łatwy i szybki dostęp do danych,
 • system podpowiedzi, prosta intuicyjna obsługa,
 • bezpieczeństwo danych - moduł "HASŁA" - zakres odpowiedzialności danej osoby wyznacza jej uprawnienia do modyfikacji danych i możliwość korzystania z funkcji programu.


Moduł RtDeklaracje służący do automatycznego, internetowego przekazywania deklaracji podatkowych na stronę www Ministerstwa Finansów.


Deklaracje, które mogą być przekazywane automatycznie:

* VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-UE (import z programu Księga Przychodów i Rozchodów SKP),
* PIT-11, PIT-8A, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1 / IFT-1R (import z programu płacowego APOLLO).


Program RtDeklaracje realizuje następujące operacje:

* wykonuje kontrolę zaimportowanych deklaracji wg wymagań Ministerstwa Finansów,
* podpisuje cyfrowo zaimportowane deklaracje przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego,
* wysyła podpisane deklaracje do systemu e-Deklaracje w MF,
* pobiera i drukuje UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) wysłanych deklaracji,
* przechowuje wysłane deklaracje w bazie programu RtDeklaracje.
Program dla firm, program kadry płace, projekty unijne rozliczenia, program finanse księgowość - Retom
Pobierz DEMO: "APOLLO" Kadry i Płace