Zakladka-lewaIKalendarzNowosciPlytaWifiTelefonZakladka-prawa
"KSIĘGA PODATKOWA"

System służy do prowadzenia jednej lub wielu ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów (ryczałt), z uwzględnieniem wszystkich możliwych odliczeń, ulg i zwolnień podatkowych, oraz drukowania deklaracji podatku dochodowego PIT-5, PIT-5A, PIT-5L dla dowolnej ilości podatników, deklaracji VAT-7K dla płatników PTU, a także wyliczenia podatku ryczałtowego dla firm płacących zryczałtowany podatek dochodowy.


Pobierz DEMO: "KSIĘGA PODATKOWA"

Funkcje systemu:

 • prowadzenie kartoteki zakładów,
 • prowadzenie kartoteki podatników,
 • prowadzenie kartoteki podmiotów gospodarczych,
 • prowadzenie rejestru urzędów skarbowych,
 • prowadzenie kartoteki kontrahentów,
 • prowadzenie słownika opisów gospodarczych,
 • prowadzenie rejestrów VAT-u,
 • rejestracja dokumentów księgowych:
  • dokumentów sprzedaży,
  • rachunków zakupu materiałów i surowców,
  • płac,
  • ZUS,
  • wyposażenia,
  • innych dokumentów kosztowych,
 • wprowadzenie dodatkowych źródeł dochodu (wg deklaracji PIT-5, PIT-5L),
 • rejestracja odliczeń od dochodu oraz ulg podlegających odliczeniu od podatku (wg deklaracji PIT-5, PIT-5L),
 • rejestracja odliczeń od przychodów (dla płatników podatku ryczałtowego),
 • wprowadzenie ulg podatkowych,
 • kumulacja dochodów z kilku firm prowadzących księgi przychodów i rozchodów dla jednego podatnika,
 • kumulacja VAT-u na nr NIP (wg podmiotów gospodarczych),
 • rozliczanie VAT-u detalistów nie prowadzących kas rejestrujących wg struktury zakupów,
 • wydruk kartotek, rejestrów zbiorczych, zestawień,
 • wydruk tabulogramów emitowanych przez system:
  • miesięczny wydruk Księgi Przychodów i Rozchodów,
  • miesięczny wydruk Ewidencji Przychodów,
  • rejestr zakupu VAT,
  • rejestr sprzedaży VAT,
  • deklaracje PIT-5, PIT-5A, PIT-5L, VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UE/A, VAT-UE/B.

Zalety systemu:

 • możliwość pracy w sieci komputerowej,
 • możliwość wdrożenia w dowolnym momencie roku kalendarzowego,
 • możliwość automatycznego wprowadzania danych z innych systemów.

System dostępny jest również w wersji dla biur rachunkowych:

 • rejestr VAT od marży,
 • rozrachunki (VAT wg daty ..... lub wg terminu płatności).

Moduł RtDeklaracje służący do automatycznego, internetowego przekazywania deklaracji podatkowych na stronę www Ministerstwa Finansów.


Deklaracje, które mogą być przekazywane automatycznie:

* VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-UE (import z programu Księga Przychodów i Rozchodów SKP),
* PIT-11, PIT-8A, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1 / IFT-1R (import z programu płacowego APOLLO).

Program RtDeklaracje realizuje następujące operacje:

* wykonuje kontrolę zaimportowanych deklaracji wg wymagań Ministerstwa Finansów,
* podpisuje cyfrowo zaimportowane deklaracje przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego,
* wysyła podpisane deklaracje do systemu e-Deklaracje w MF,
* pobiera i drukuje UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) wysłanych deklaracji,
* przechowuje wysłane deklaracje w bazie programu RtDeklaracje.
Program dla firm, program kadry płace, projekty unijne rozliczenia, program finanse księgowość - Retom


Pobierz DEMO: "KSIĘGA PODATKOWA"