Zakladka-lewaIKalendarzNowosciPlytaWifiTelefonZakladka-prawa
Nowość

Od 2012 r. programy z interfejsem DOS-owym dostępne są w wersjach 64-bitowych ( dla komputerów z 64-bitowym systemem Windows Vista, 7,8.1 i 10).

Przeznaczone dla użytowników przyzwyczajonych do tradycyjnego, znakowego interfejsu, umożliwiają pracę na najnowszym sprzęcie z wykorzystaniem wszystkich jego zasobów. Możliwość drukowania na dowolnej drukarce zainstalowanej w systemie Windows.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne!

W zwiazku z obowiazkiem przesyłania do Urzedów Skarbowych rejestrów VAT w formie JPK - Jednolity plik kontrolny ( od 01.07.2016 duże firmy, od 01.01.2017 małe i średnie firmy, od 01.01.2018 mikroprzedsiębiorstwa ) oraz obowiązkiem udostępniania innych danych księgowych w formie JPK, programy księgowe zostaną rozbudowane o moduł generowania plików JPK. Równocześnie zostanie udostępniony moduł RT-JPK, umozliwiający przesłanie wygenerowanego pliku JPK do US, zgodnie ze specyfikacją określoną przez Ministerstwo Finansów.

Modyfikacje wprowadzone w roku 2017:


Programy księgowe:
- JPK - Jednolite Pliki Kontrolne.
Dla firm, które miały obowiązek przesyłania rejestrów VAT w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego wprowadziliśmy możliwość ich tworzenia i eksportu w programach SKP , EUREKA oraz w systemie sprzedaży AGMV
- Deklaracje podatkowe ( wydruk tekstowy lub graficzny oraz eksport do pliku XML). Wprowadzono nowe formularze deklaracji:
VAT-7(17), VAT-7K(11), VAT-UE(4), VAT-UEK(4), VAT-27(2) - w programach SKP i EUREKA, oraz CIT-8(24) i CIT-8O(11) - w programie EUREKA.
- Nowy wzór księgi przychodów i rozchodów, obowiązujący w roku 2017, zawierający kolumnę 16 "Koszty działalności badawczo - rozwojowej" - SKP
- W związku z koniecznością prowadzenia w programach księgowych rozbudowanej ewidencji VAT, która umożliwia tworzenie plików JPK, program EUREKA został wyposażony w moduł importu danych z systemów innych firm ( FPP, Optima, PC-Market, Patronat, Logic-Synergy ) Istnieje również możliwość eksportu rejestrów VAT z programów sprzedaży autorstwa naszej firmy (Merkury, AGMV) do programów księgowych innych firm.

Program kadrowo-płacowy APOLLO:
- Nowy druk Świadectwa pracy,
- Modyfikacje w zakresie obliczania zaliczki na podatek dochodowy (kwota wolna od podatku)
- Wprowadzenie harmonogramu czasu pracy, również dla osób na umowę - zlecenie.

Program Rt-deklaracje w wersji 10 ma możliwość wysyłania plików JPK - realizuje funkcje: import, weryfikacja, podpis certyfikatem kwalifikowanym, wysyłka JPK, pobranie i wydruk UPO, przeglądanie historii wysłanych plików.

Modyfikacje wprowadzone w roku 2016:


- Deklaracje podatku VAT ( VAT-7(15),VAT-7K(9)) od stycznia 2016 obowiązują wszystkich podatników. Deklaracje te oraz informacja VAT-27(1) są dostępne w aktualnych wersjach programów SKP i EUREKA. System Eureka zawiera również deklarację CIT-8.
- Systemy Sprzedaży (GMV ) mają możliwość rejestracji faktur zawierających równocześnie pozycje z VAT-em oraz z odwrotnym obciążeniem. Dostępne jest również równoczesne wprowadzanie pozycji z Vatem i z o.o przy rejestracji zakupu.
- System kadrowo-płacowy APOLLO :
* aktualne wersje deklaracji podatkowych ( PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, IFT-1, IFT-2, CIT-10Z
* możliwość rejestracji zmiennego czasu pracy
*System EUREKA - mozliwość importu wyciągów bankowych w formacie MT940 oraz XML
*System EUREKA - historia rozrachunków ( zapamiętywane są wszystkie "ręczne" zmiany wprowadzone do rozrachunków pomimo cofania się do poprzednich m-cy)

Aktualizacje związane ze zmianami przepisów od 1.07.2015


W związku ze zmianą ustawy o VAT, dotyczącą rozszerzenia obowiązku stosowania odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym oraz nowych obowiązków sprawozdawczych ( zmienione formularze VAT-7, 7d, 7k oraz nowa deklaracje VAT-27 "Informacja podsumowująca w obrocie krajowym") , zmianie ulegają następujące programy:
 • SKP ( Księga Przychodów i Rozchodów)
 • EUREKA ( System Finansowo-Ksiegowy)
 • Rt-deklaracje
 • Systemy sprzedaży GMV
Nowe wersje programów będą dostępne w lipcu b.r.
W ramach aktualizacji systemów sprzedaży przewidujemy wprowadzenie możliwości wystawiania faktur zawierających równocześnie pozycje z VAT-em oraz z odwrotnym obciązeniem.

Zmiany wprowadzone w roku 2015


Ustawa z 26.09.2014 (Dz. U. 212.11.2014 poz. 1563) wprowadza dla firm rozliczających podatek dochodowy za więcej niż 5-ciu podatników oraz biur rachunkowych obowiązek przesyłania PIT-ów drogą elektroniczną. Moduł Rt-deklaracje umożliwia elektroniczne przesyłanie deklaracji z programu kadrowo-płacowego APOLLO oraz z programu księgowego SKP i FK. Aktualna wersja programu Rt-deklaracje obowiazująca na rok 2015 jest dostępna wraz z aktualizacją pozostałych programów.

Zmiany wprowadzone w roku 2014


System płacowy APOLLO:
 • dostosowanie do połączenia z Płatnikiem w. 9
 • nowe wzory deklaracji podatkowych aktualnie obowiązujących
 • dostosowanie do nowych kodów nieobecności w zakresie zasiłków macierzyńskich, ojcowskich i rodzicielskich
 • eksport danych płacowych do Excela
System Finansowo-Księgowy EUREKA:
 • dostosowanie rejestrów VAT do zmienionych przepisów ustawy o Podatku od Towarów i Usług VAT
System Księga Przychodów i Rozchodów SkP:
 • dostosowanie rejestrów VAT do zmienionych przepisów ustawy o Podatku od Towarów i Usług VAT
System sprzedaży GHV
 • dostosowanie rejestracji dokumentów sprzedaży i zakupu do zmian wprowadzonych ustawą o Podatku od Towarów i Usług
 • zmiany w rejestrach VAT

Zmiany wprowadzone w roku 2013


Nowości na rok 2013 związane ze zmianami w ustawach dotyczących działalności gospodarczej (ustawa z 16.11.2012
"O redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce" zmieniająca m.in. ustawę o VAT oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych) - w programach sprzedaży GMV i Merkury, finansowo - księgowym EUREKA,
księga przychodów i rozchodów SKP i SKP-win.
 • zestawienia dotyczące korekt VAT-u i kosztów związanych z opóźnieniami w spłatach należności i zobowiązań (zgodnie
  z nowymi regulacjami prawnymi faktury niezapłacone w terminie wskazanym w ustawie muszą być wycofane z kosztów
  i VAT-u, jest również możliwość odzyskania VAT-u jeżeli nie dostaniemy zapłaty od naszego kontrahenta).
 • wprowadzenie metody kasowej rozliczania VAT-u dla małych podatników (zgodnie ze zmianami wprowadzonymi
  od 01.01.2013 mały podatnik - do 1200 EURO obrotu -, może się rozliczać "pełną" metodą kasową - VAT płacimy dopiero
  po uregulowaniu faktury przez kontrehenta),

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funkcje dostępne w programach w wersji na rok 2013:

  System finansowo - księgowy EUREKA:

 • wiekowanie należności i zobowiązań,
 • szukanie dowodów wg wprowadzonej kwoty,
 • eksport danych w różnych układach do Excela,
 • nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7D, VAT-7K,
 • ewidencja opłat środowiskowych od paliw silnikowych.

  System Księga Przychodów i Rozchodów SKP:

 • ewidencja opłat środowiskowych od paliw silnikowych,
 • eksport danych z księgi i rejestrów VAT do Excela,
 • nowe wzory deklaracji VAT-7, 7D i 7K.

  System płacowy APOLLO:

 • wydruk rocznych informacji RMUA,
 • rejestracja przychodów zagranicznych osób prawnych wykazywana na IFT-2/IFT-2R oraz CIT-10Z,
 • sporządzanie powyższych deklaracji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moduł RtDeklaracje służący do automatycznego, internetowego przekazywania deklaracji podatkowych na stronę www Ministerstwa Finansów. Deklaracje, które mogą być przekazywane automatycznie:


* VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-UE (import z programu Księga Przychodów i Rozchodów SKP oraz z programu finansowo - księgowego EUREKA),
* PIT-40, PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R, IFT-2/IFT-2R, CIT-10Z (import z programu płacowego APOLLO).

Program RtDeklaracje realizuje następujące operacje:


* wykonuje kontrolę zaimportowanych deklaracji wg wymagań Ministerstwa Finansów,
* podpisuje cyfrowo zaimportowane deklaracje przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego,
* wysyła podpisane deklaracje do systemu e-Deklaracje w MF,
* pobiera i drukuje UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) wysłanych deklaracji,
* przechowuje wysłane deklaracje w bazie programu RtDeklaracje.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moduł wspomagający zarządzanie finansami projektów unijnych.

Moduł ten jest częścią systemu finansowo - księgowego EUREKA. Jest przeznaczony dla firm realizujących projekty finansowane przez Fundusze Unijne.

Moduł ten umożliwia wydruk zestawień zgodnych z wytycznymi i wymaganiami Unii Europejskiej. Sporządzanie z jego użyciem Wniosków o Płatność jest sprawniejsze i prostsze.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program dla firm, program kadry płace, projekty unijne rozliczenia, program finanse księgowość - Retom