Zakladka-lewaIKalendarzNowosciPlytaWifiTelefonZakladka-prawa
"GOSPODARKA MAGAZYNOWA"

Niezawodny system służący do prowadzenia ewidencji surowców i wyrobów, przeznaczony dla firm produkcyjno - handlowych posiadających wiele magazynów.


Pobierz DEMO: "GOSPODARKA MAGAZYNOWA"

Składa się z następujących modułów:

Sprzedaż i magazyn:

 • prowadzenie dowolnej ilości magazynów - surowców, materiałów, wyrobów gotowych,
 • rejestracja dokumentów związanych z obrotem magazynowym (przychody i rozchody wewnętrzne, przesunięcia międzymagazynowe),
 • rejestracja dokumentów zakupów (automatyczne przyjęcie na magazyn),
 • pełna informacja o aktualnych stanach magazynowych,
 • pełna informacja o transakcjach i obrotach konkretnego wyrobu,
 • możliwość przyporządkowania kontrahentowi konkretnego cennika lub stałej bonifikaty,
 • określenie w karcie towarów opakowania zbiorczego i możliwość wykorzystania tej informacji przy sprzedaży,
 • możliwość obsługi wielu cenników, automatyczne przeliczanie cen wg ustalonych zależności między nimi.

Rozrachunki:

 • prowadzenie kartotek kontrahentów (dostawców i odbiorców),
 • rejestracja faktur i zapłat dla danego kontrahenta,
 • rejestracja i rozliczanie zaliczek od odbiorców,
 • automatyczne kojarzenie (parowanie) faktur z zapłatami,
 • bieżąca kontrola salda zadłużenia odbiorcy,
 • usuwanie dokumentów zbilansowanych (zapłaconych i rozliczonych).

Kasa:

 • wystawianie dokumentów kasowych (KP, KW),
 • automatyczna rejestracja faktur płaconych gotówką,
 • przeglądanie i wydruk dokumentów kasowych,
 • sporządzanie i wydruk raportów kasowych,
 • wyświetlanie bieżącego stanu kasy.

Wydruki:

 • Wydruk rejestru sprzedaży i zakupu VAT,
 • zestawienie sprzedaży wg sposobów zapłaty, wg dokumentów i asortymentu za dowolny okres,
 • analiza uzyskanych marż na każdym dokumencie i towarze,
 • zestawienie niezapłaconych faktur dla poszczególnych odbiorców,
 • wydruk stanów magazynowych w cenach zakupu i sprzedaży,
 • cenniki, oferty, zamówienia do dostawców,
 • przelew dla dowolnego dostawcy,
 • arkusze spisu z natury, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, uzgodnienie salda.

Program dla firm, program kadry płace, projekty unijne rozliczenia, program finanse księgowość - Retom
Pobierz DEMO: "GOSPODARKA MAGAZYNOWA"