Zakladka-lewaIKalendarzNowosciPlytaWifiTelefonZakladka-prawa
"HURTOWNIA"

Wielofunkcyjny system służący do prowadzenia ewidencji ilościowej i wartościowej w firmach handlowych działających na zasadzie hurtowni. Przeznaczony jest dla średnich i dużych hurtowni, firm oraz sieci firm handlowych.


Pobierz DEMO: "HURTOWNIA"

Składa się z następujących modułów:

Sprzedaż i magazyn:

 • obsługa sprzedaży - dowolna ilość ciągów numeracji dokumentów,
 • rejestracja zakupów towarów z automatycznym aktualizowaniem kartoteki stanów magazynowych, przesunięcie towarów do innych magazynów (np. sklepu) dokumentem MM,
 • na bieżąco aktualizowane stany magazynowe,
 • pełna informacja o zarejestrowanych transakcjach dla dowolnego towaru,
 • przypisanie kontrahentowi konkretnego cennika, ustalenie warunków płatności, stałe bonifikaty,
 • blokowanie sprzedaży terminowej po przekroczeniu ustalonego limitu zadłużenia,
 • obsługa sprzedaży akwizycyjnej, możliwość rozliczania akwizytorów.

Rozrachunki:

 • prowadzenie kartotek kontrahentów (dostawców i odbiorców),
 • rejestracja faktur i zapłat dla danego kontrahenta,
 • rejestracja i rozliczanie zaliczek od odbiorców,
 • automatyczne kojarzenie (parowanie) faktur z zapłatami,
 • bieżąca kontrola salda zadłużenia odbiorcy,
 • usuwanie dokumentów zbilansowanych (zapłaconych i rozliczonych).

Kasa:

 • wystawianie dokumentów kasowych (KP, KW),
 • automatyczna rejestracja faktur płaconych gotówką,
 • przeglądanie i wydruk dokumentów kasowych, sporządzanie i wydruk raportów kasowych,
 • wyświetlanie bieżącego stanu kasy.

Wydruki:

 • wydruk rejestru sprzedaży i zakupu VAT,
 • zestawienie sprzedaży wg sposobów zapłaty wg. dokumentów i asortymentu za dowolny okres,
 • analiza uzyskanych marż na każdym dokumencie i towarze,
 • wydruk sprzedaży akwizycyjnej,
 • zestawienie niezapłaconych faktur dla poszczególnych odbiorców,
 • wydruk stanów magazynowych w cenach zakupu i sprzedaży,
 • cenniki, oferty, zamówienia od dostawców, przelewy, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty, uzgodnienie salda,
 • arkusze spisu z natury, różnice inwentaryzacyjne.

Program dla firm, program kadry płace, projekty unijne rozliczenia, program finanse księgowość - Retom
Pobierz DEMO: "HURTOWNIA"