Zakladka-lewaIKalendarzNowosciPlytaWifiTelefonZakladka-prawa
"FIRMA 2016"

Nowoczesny system służący do prowadzenia sklepowej ewidencji sprzedaży i zakupów. Przeznaczony jest dla sklepów, małych firm handlowych, w których prowadzona jest ewidencja ilościowo wartościowa.


Pobierz DEMO: "FIRMA 2016"

System składa się z następujących modułów:

Sprzedaż i magazyn:

 • rejestracja i drukowanie dokumentów związanych z sprzedażą ( Faktury VAT, korekty),
 • rejestracja dokumentów zakupów ( automatyczne przyjęcie do magazynu),
 • pełna informacja o aktualnych stanach magazynowych,
 • pełna informacja o transakcjach i obrotach konkretnego wyrobu,
 • możliwość przyporządkowania ceny sprzedaży do konkretnego kontrahenta,
 • określenie w karcie towaru opakowania zbiorczego i wykorzystanie tej informacji przy sprzedaży,
 • określenie zależności pomiędzy cenami i przeliczenie według podanych marż.

Rozrachunki:

 • prowadzenie kartotek kontrahentów ( dostawców i odbiorców),
 • rejestracja faktur i zapłat dla danego kontrahenta,
 • rejestracja i rozliczanie zaliczek od odbiorców,
 • automatyczne kojarzenie ( parowanie ) faktur z zapłatami,
 • bieżąca kontrola salda zadłużenia odbiorcy,
 • usuwanie dokumentów zbilansowanych ( zapłaconych i rozliczonych).

Kasa:

 • wystawienie dokumentów kasowych (KP, KW),
 • automatyczna rejestracja faktur płaconych gotówką,
 • przeglądanie i wydruk dokumentów kasowych,
 • sporządzanie i wydruk raportów kasowych,
 • wyświetlanie na żądanie bieżącego stanu kasy.

Wydruki:

 • wydruk rejestru sprzedaży i zakupu VAT,
 • zestawienie sprzedaży wg. sposobu zapłaty,
 • zestawienie sprzedaży wg. dokumentów i asortymentu za dowolny okres,
 • analiza uzyskanych marż na każdym dokumencie i towarze,
 • zestawienie niezapłaconych faktur dla poszczególnych odbiorców,
 • wydruk stanów magazynowych w cenach zakupu i sprzedaży,
 • cenniki, oferty, zamówienia do dostawców, przelew dla dowolnego dostawcy,
 • arkusze spisu z natury, różnice inwentaryzacyjne, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, uzgodnienie salda.

Program dla firm, program kadry płace, projekty unijne rozliczenia, program finanse księgowość - Retom
Pobierz DEMO: "FIRMA 2016"